tiistai 27. lokakuuta 2020

Kakkoset Lukupajan lumoissa
 

2AB-luokkalaiset ovat koko syksyn ajan harjoitelleet uutta työpajapohjaista työtapaa, Lukupajaa. Lukupaja pohjautuu kahden yhdysvaltalaisen luokanopettajan kehittämiin Daily5- ja CAFE-menetelmiin. Daily 5- menetelmä on  työpajapohjainen työskentelyrunko, jota voi soveltaa eri oppiaineisiin ja jota voi käyttää oppilaiden kanssa aina esikouluikäisistä aina 6-luokkalaisiin astiDaily 5- menetelmä on kehitetty alun perin kirjallisuuden ja kielenoppimisen välineeksi, mutta kehittäjät ovat käyttäneet sitä myös matematiikan opetuksessa. CAFE- menetelmä puolestaan tukee Daily 5-menetelmää tarjoamalla tavan jäsentää erityisesti lukemaan oppimisen sekä kirjallisuuden lukemisen tavoitteita ja strategioita oppilaalle ymmärrettävään muotoon.  Suomessa käytetty Ateljee-työtapa ja TALOn taidot pohjautuvat myös näihin menetelmiin.

Kaikki alkoi keskittyneen lukemisen harjoittelusta. Aloitimme kestävyysharjoittelun kolmesta minuutista ja joka päivä tähtäsimme paria minuuttia kovempaan tulokseen. Lopulta kaikki pystyivät lukemaan keskittyneesti 15 minuuttia! Tämän jälkeen harjoittelimme kirjoittamiseen keskittymistä yhtä kurinalaisesti ja pääsimme tavoitteeseemme entistä nopeammin. Nyt olimme valmiit aloittamaan pajatoiminnan. 

Lukupajassa olemme harjoitelleet näitä kuutta taitoa, joiden avulla pääsemme "keskittymiskuplaan". Alussa kertasimme taidot jokaisen Lukupajatunnin alussa, mutta nyt ne osataan jo aika hyvin.

Lukupajatunnilla oppilaat saavat itse valita, missä järjestyksessä he osallistuvat pajoihin. Alussa vaihtoehtoina olivat luku- ja kirjoituspaja, mutta viime viikolla saimme mukaan kolmannen pajan: Kuuntelun! Kuuntelupajassa oppilaat kuuntelevat äänikirjoja ihanasta Lukulumo-äänikirjapalvelusta ja seuraavat samalla tekstiä e-kirjasta. Seuraavat pajat tulevat olemaan Parilukeminen ja Itsenäinen työskentely tietokoneella Näppistaiturin, OpinAjan  tai Wordin parissa.

Tässä valmistui juuri ihana tarina luokkamme metsäretkestä.

Lukupajatunneilla on aina hipihiljaista. Ainoa ääni, mikä luokassa kuuluu on opettajan tai avustajan hiljainen supatus, kun he ohjaavat yksittäistä oppilasta eteenpäin hankalassa kohdassa, tai selittävät jonkun vaikean sanan merkitystä. 

Uudet sanat kerätään luokan seinälle muistiin.

Luetuista teoksista pidetään tarkkaa lukua: Nimi ja sivumäärä merkitään vihkoon ja kirjahyllystä väritetään yksi uusi kirja.

Tuulikellon soitto kertoo pajan päättymisestä ja seuraavaan pajaan vaihtamisesta. 

Lukupajatunnin lopuksi oppilaat arvioivat onnistumistaan eri pajoissa: neljä sormea=saavutin tavoitteet yli odotusten, kolme sormea=saavutin tavoitteet, niin kuin pitikin, kaksi sormea=melkein pääsin tavoitteeseeni, yksi sormi=tänään en päässyt tavoitteeseenJokaisella oppilaalla on oma Lukulokeronsa, jossa on riittävästi erilaista lukemista, sekä kirjoitusvihko, johon kootaan "tarinansiemeniä" (eli ideoita tarinoiksi) ja varsinaisia tarinoita ja tekstejä.

Välillä keräämme TALOn taitojen eri huoneisiin uusia avaimia sujuvuuden lisäämiseksi, sanavaraston kartuttamiseksi, luetun ymmärtämisen kasvattamiseksi ja lukutarkkuuden parantamiseksi.

LUKEMINEN ON IHANAA!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jätä terveisiä kirjoituksista. Kaikkiin pyritään vastaamaan, mutta vain asialliset julkaistaan.